ปกติเราจะคุ้นเคยในการนำข้อมูลที่เป็น Dimension Table มาใช้ในการ Filter แต่ถ้าหากว่าเราต้องการนำ Measurement เช่น  ยอดขาย(Sales), จำนวนที่ขายได้(๊Units Sold), กำไร(Profit) มาทำเป็นตัว Filter เพื่อใช้ในกราฟเดียวกัน เพื่อให้การแสดงผลเปลี่ยนไปตาม Measurement ที่เราเลือกสามารถทำได้ยังไง วันนี้มีเทคนิคครับ
ขั้นตอนที่ 1 : เราต้องสร้าง Table เพื่อนำไปสร้างปุ่มในการ Filter ทุกท่านทำการ “Enter Data” เลยครับ
จากนั้นทำการกรอกข้อมูล ใส่ชื่อ Table Name :”dim_view_measure” ทำการคลิกปุ่ม “Load”

ขั้นตอนที่ 3 : ให้ทุกท่านไป Download เอา Custom Visual ชื่อ “ChicletSlicer”จากลิ้ง : https://app.powerbi.com/visuals ทำการลาก view_measure ที่เราได้เตรียมไว้มาวางแล้ว Set custom visual ของเราให้รองรับ 5 column จะได้ปุ่มดังรูป


ขั้นตอนที่ 4 : ทำการ new column ชื่อ view_measurement เพื่อใช้แสดงผลข้อความเมื่อเราทำการ select ปุ่มของ measure ตาม script ด้านล่าง

view_meaurement = if(FIRSTNONBLANK(dim_view_measure[view_measure],1)=”Cogs“,”Cogs“,
if(FIRSTNONBLANK(dim_view_measure[view_measure],1)=”Gross Sales“,”Gross Sales“,
if(FIRSTNONBLANK(dim_view_measure[view_measure],1)=”Profit“,”Profit“,
if(FIRSTNONBLANK(dim_view_measure[view_measure],1)=”Sales“,”Sales“,”Units Sold” ))))


ขั้นตอนที่ 5 : Copy Script จากด้านบนมาแล้วเปลี่ยนเป็น Sum(Measurement) ที่เราต้องการแสดงผลแทน ดัง Script ด้านล่าง

get_measurement = if(FIRSTNONBLANK(dim_view_measure[view_measure],1)=”Cogs“,sum(financials[COGS]),
if(FIRSTNONBLANK(dim_view_measure[view_measure],1)=”Gross Sales“,sum(financials[Gross Sales]),
if(FIRSTNONBLANK(dim_view_measure[view_measure],1)=”Profit“,sum(financials[Profit]),
if(FIRSTNONBLANK(dim_view_measure[view_measure],1)=”Sales“,sum(financials[ Sales]),sum(financials[Units Sold]) ))))


ขั้นตอนที่ 6 : จากนั้นให้นำกราฟที่ต้องการแสดงผลมาวาง ซึ่งในที่นี้ผมจะลากมาวาง 2 กราฟ คือ Clustered Bar chart และ Donut chart โดย
Clustered Bar chart : แสดง Measurement ที่เลือกตามแกน Product
Donut chart : แสดง Measurement ที่เบลือกตามแกน Country

ขั้นตอนสุดท้าย : ทำการปรับแต่งกราฟได้ตามใจชอบ จากรูปเมื่อเลือกปุ่ม Measurement ด้านบน เท่านี้กราฟของเราก็แสดงผลตามที่เราเลือกแล้วละครับ
 SourceCode : PowerBI_Measurement_Filter

TG Facebook Comments