เทคนิคในการเปลี่ยนแปลง data source กรณีที่เราสร้าง dashboard บน power bi โดยใช้ source excel file เสร็จเรียบร้อย แล้วเราเปลี่ยนเป็นใช้ข้อมูลบน ms sql server แทนซึ่งสมมุติว่าข้อมูลของเรามีหน้าตาหรือ format เดียวกันเลย จะมีวิธีทำยังไงมาดูกันครับ
ขั้นตอนแรก : ผมมีข้อมูลที่เป้น Excel File และได้นำมาใช้ในการผลิต Dashboard ของผม


ขั้นตอนที่สอง : สมมุติว่าเราทำ Dashboard ด้วย Excel File เสร็จแล้ว หากเราต้องการเปลี่ยน data source เป็น Ms SQL Server เราจะต้องทำการ Connect เพื่อ Get Data source เข้ามาใน Power BI ของเราก่อนอีก 1 Data set อธิบายได้ดังรูป

เชื่อมต่อไปยัง SQL Server database ในที่นี้ผมจะใส่ SQL Query ลงไปในช่อง Advanced Option ด้วยเลยเพื่อให้ Format หน้าตาของ Data set ของผมมีฟิลล์เหมือนใน Excel File

ทำการคลิก “Connect”
ทำการคลิก “OK”
ทำการคลิก “Load” เพื่อโหลดข้อมูลเข้า Power BI
ขั้นตอนที่สาม : ทำการ Edit Query ที่ Data set ตัวที่เราเชื่อมต่อมาจาก SQL Server เพื่อจะไป Copy เอา Script
จากนั้นไปที่ “Advance Editor” ทำการคลิกดังรูป
ทำการ Copy เอา Script ใน “Advance Editor”
จากนั้นไปเปิด “Advance Editor” ของ Data set ที่มาจาก Source Excel File
ทำการวาง Script แทนที่ของเดิม คลิก “Done” แล้วทำการเลือก “Close&Apply” ดังรูป

หากเราไป “Edit Query” ที่ Data set ตัวแรกดูจะพบว่ามันเปลี่ยนไปชี้ที่ SQL Server แล้วดังรูป

TG Facebook Comments