การคำนวณ Measurement ใน Power BI เราจะใช้ภาษาที่เรียกว่า DAX (Data Analysis Expressions)  บทความนีจะอธิบายวิธีใช้ภาษา DAX ในการคำนวณ Measurement แบบ YTD เรามาทดลองทำกันเลยครับ
– เลือก Visualization  Table
– เลือก Attribute “Date”
– เลือก Measure “Profit”
อาจจะลองปรับสีตารางให้สวยงามจะได้หน้าตาดังรูป
1
จากนั้นทำการ “New measure” โดยเลือกที่ “…” –> “New measure” ดังรูป
2
หน้าจอแสดงช่องให้เราเพิ่ม DAX Function ทำการพิมพ์สูตรซึ่งก็ต้องบอกว่าเจ้า Power BI เค้าก็มี Intellisense ช่วยในการพิมพ์ของเราซึ่งจะช่วยลดการพิมพ์ผิดพลาดได้เป็นอย่างดีครับ ดังรูป
5
การคำนวณ YTD เราสามารถใช้ TOTALYTD ก็ได้หรือจะใช้ DATESYTD ซึ่งสามารถเขียนได้ดังรูปครับ
3
หลังจากที่เราได้ Measure ProfitYTD ทำการเลือกมาวางใน Table ตัวเลขที่เราได้จะแสดงผลรวมเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกเดือนทำให้เราได้ YTD Measurement

4
Code: DAXcalculateytdmeasure.zip
Reference : DAX Functions that return a single date

 

TG Facebook Comments