วันนี้ก็เป็นวันว่างวันพักผ่อนอีกวันนึงของผม บรรยากาศริมเชิงเขาทั้งเสียงนกร้องและกลิ่นควันไฟ อีกทั้งใบไม้ปลิวไหวในอากาศช่วงฤดูหนาว แต่ไม่หนาวเลย เป็นเวลาที่ดีที่จะหยิบ Notebook คู่ใจมานั่งเขียน Blog เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังมองหาเทคนิคในการทำ Dashboard วิธีการนำ Icon ที่มีสีสันเช่น เขียว , แดง เพื่อบ่งบอกถึงสถานะต่างๆใน Dashboard เราจะมาลองทำกันแบบง่ายๆ ยกตัวอย่างรูปด้านล่าง เป็นผลลัพธ์ที่เราจะลองทำกันโดยใช้ Microsoft Power BI

000

ขั้นตอนแรก : Get Data source ผมได้เตรียมข้อมูลซึ่งเป็น Excel ไว้สามารถทำตาม Step by step ได้เลยครับ
001
เลือก Excel File ที่เราได้เตรียมไว้
002

เลือก Sheet ของข้อมูลที่ชือ “financials” แล้วทำการคลิกปุ่ม “Load”
003
เราจได้ Tab Fields ซึ่งประกอบไปด้วย column ต่างๆตามรายละเอียดดังรูป
004

จุดนี้สำคัญครับ ทำการคลิกปุ่ม “…” แล้วเลือก “New column”
005
จากนั้นเราทำการเขียนสูตรเพื่อจะบอกว่า ถ้า Profit มีค่ามากกว่า 10,000 เราจะให้ค่าเป็น 1 แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ให้ค่าเป็น 0  ดังรูป
006
 จากนั้นเลือกปุ่ม “Enter Data” ดังรูป เพื่อทำการสร้าง Table เก็บ icon ของเรา
007
จากนั้นเราก็เพิ่ม Column ซึ่งประกอบด้วย icon_key, icon_url, icon_details และเพิ่มข้อมูลลงไปได้เลย
ช่อง Name: ใส่ชื่อ table และทำการคลิกปุ่ม “Load” 
008
หลังจากนั้นเราจะต้องเปลี่ยน Column “icon_url” ให้เปลี่ยนค่าของฟิลล์ดังกล่าวเปลี่ยนเป็น “Image url”  ดังรูป
010

เมื่อเราเพิ่ม Table “tbl_icon” อย่าลืมลากเส้น Relationships ระหว่าง “Kpi_key” กับ “icon_key” รายละเอียดดังรูป
009
สุดท้ายเราก็มาที่หน้า Dashboard ของเราเลือก Visualizations ที่เป็น Table ออกมาแล้วลากฟิลล์ที่เราต้องการดูมาวางในส่วน Values ส่วนการแสดงผล icon ใน table ให้เราไปใช้ฟิลล์ใน Table “tbl_icon” ในที่นี้ผมได้ rename ชื่อฟิลล์จาก “icon_url” เป็น “KPI” แล้วค่อยลากไปวางใน Visualizations “Table” และเมื่อ Profit มีค่าน้อยกว่า 10,000 ตามที่เราตั้งค่าไว้ให้แสดงผล stock-index-down กรณี Profit มีค่ามากกว่า 10,000 stock-index-up นอกจากนี้เราสามารถนำ Chart ตัวอื่นมาใช้งานร่วมได้อาจจะเพิ่มเติม Filter, Map, Bar เข้าไปเพื่อดูประกอบกันเป็นต้น
011
Download  Sample Data

TG Facebook Comments