บริษัท ออโต้เมชั่นซอฟต์แวร์ จำกัด
Automation Software Co., Ltd.

เลขที่ 188/157 แกรนด์วิลล์ ดอนเมือง ซ.สรงประภา30 ถ.สรงประภา
แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 (สำนักงานใหญ่)