1) ไปที่ Tab Insert –> เลือก Pivot Table
1.6.1
       2) เลือก Use an external data source  แล้วคลิก Choose Connection…
1.6.2       3) คลิกปุ่ม Browse for More…
1.6.3        4) คลิกปุ่ม New Source…
1.6.4        5) เลือก Microsoft SQL Server Analysis Services แล้วคลิก Next
1.6.5        6) ใส่ Server name แล้วคลิก Next
1.6.6        7) เลือก Cube แล้วคลิก Finish
1.6.7        8) จากนั้นในหน้าต่างExcel ก็จะมีแถบเครื่องมือแสดงขึ้นมาด้านขวามือ ซึ่งประกอบไปด้วย Measurement และ Dimension เราสามารถลากเพื่อทำการ Pivot ข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้สร้างกราฟ ข้อดีคือ เมื่อเราสร้าง Report ไว้แล้วในรอบเดือนถัดไปเราก็เพียงแค่ คลิกขวา Refresh ที่ Report ข้อมูลก็จะถูก update ทำให้เราไม่ต้องสร้าง Report ซ้ำๆทุกเดือน และเรายังสามารถนำข้อมูลหลายๆ ปีมาดูเปรียบเทียบกันได้ครับ  
1.6.8

 

TG Facebook Comments