ตัวอย่าง Sales Ranking Dashboard ที่แสดงผลเป็น Table และ Scatter Chart

TG Facebook Comments