ตัวอย่าง Dashboard Executive Dashboard ที่แสดงผลรายได้เปรียบเทียบกับยอดขายในแต่ละ Product เป็นต้น

TG Facebook Comments