สวัดดีครับทุกๆท่าน วันนี้จะมาแชร์วิธีการนำ Report เก่าๆที่เรามีอยู่แล้วนำมาสร้างบน Power BI ไม่ว่าจะเป็น Excel Report หรือ PowerPoint
จากรูปด้านล่างสมมุติว่าผมมี Excel Report โดยมีหน้าตาที่สวยงามตามรูปนะครับ แล้วเราจะทำ Power BI ให้ได้ให้มีหน้าตาเหมือนกันได้ยังไง มีคำตอบครับ…


ขั้นตอนแรก : ให้เราแต่งหน้าตา Report โดยให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ลบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงทุกๆเดือนออก เช่น ตัวเลข, วันที่ เป็นต้น ดังรูป


ขั้นตอนที่ 2 : ทำการ Capture รูปภาพหน้าตา Report แล้ว Save เป็นไฟล์รูปภาพ


ขั้นตอนที่ 3 : เปิด Power BI แล้วไปที่ Page Background  เราจะทำการ Add Image มาเป็น Background ใน Power BI นะครับ
หมายเหตุ ต้อง resize ภาพโดยกำหนดความกว้างให้ได้ “1280 Pixels” ส่วนความสูงปล่อย auto ไปนะครับ หลังจากเรา add image เข้ามาเป็น Background มันจะพอดีครับ


ขั้นตอนที่ 4 : ถึงเวลานำ Chart ประเภทต่างมาวางตามต้องการเพื่อแสดงผลตัวเลขของเรา ในที่นี้ผมจะเพิ่ม Pie Chart เข้าไปอีกตัว  เป็นไงบ้าง Dashboard ของเราก็เริ่มจะมีหน้าตาคล้าย Report แล้วละครับ


ขั้นตอนที่ 5 : เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับ เรื่องสีก็สำคัญนะ เราจะทำสีให้เหมือน Report เดิมของเราได้ยังไง  ไปต่อกันเลยครับกับเทคนิคการดึงค่าสีออกมาใช้
ทำการ Capture แล้วไปวางในโปรแกรม Paint จากนั้นทำตามรูป ด้านล่างเพื่อเอา Code สีไปแปลงต่อนะครับ

ขั้นตอนที่ 6 : เว็บไซต์สำหรับแปลงค่าสีตามลิ้งเลยครับ   https://www.w3schools.com/colors/colors_converter.asp


ขั้นตอนที่ 7 : นำค่าสีที่ได้มาปรับแต่ง Pie Chart ของเราครับ ก้จะได้ค่าสีตรงกับ Report เก่าเลยครับ


ขั้นตอนที่ 8 : ผมจะใช้ CardWithStates ในการวางตัวเลขใน Dashboard


ทำการวาง CardWithStates  ตามตารางและลาก Measure มาวางเพื่อแสดงค่าตัวเลข

นอกจากนี้เรายังสามารถเซตค่าของ CardWithStates ได้โดยผมจะเซตว่า ถ้าค่า >= 1 ให้ Background เป็น สีเขียว   แต่ถ้า  < 1 ให้เป็น สีแดง
1. ปรับ States ให้เป็น On
2. Affect ให้เป็น “Background”
3. Camparison ให้เป็น “>=”
4. State A  ให้เป็น  สีเขียว
    State A value ให้มีค่าเท่ากับ “1”
    State B  ให้เป็น  สีแดง
    State B value ให้เป็นค่าติดลบ ในที่นี้ผมให้ติดลบไว้เยอะๆเลยเป็น “-9999999999” 


มาดูหน้า Dashboard ผลลัพธ์สุดท้ายของเราครับ เหมือน Excel Report เดะเลยไหมครับ เป็นแค่ไอเดียนะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผม

Reference
ตัวอย่าง Excel Report สามารถ Download ได้จาก
– Assets Dashboard Source Code

TG Facebook Comments