เทคนิคการเชื่อมต่อดึงข้อมูล Excel File จาก Share point มีวิธีการดังนี้
1. เราต้องหา URL ของไฟล์บน SharePoint ให้เจอโดยเปิดไฟล์ excel in app ดังรูป

2. จากนั้นไปที่ Tab File ==> info ==> Copy Path นำไปวางใน excel

ลบ ?web=1 ออกไป จากนั้น copy เอา url ถึงแค่ .xlsx

3. Open Power BI Desktop เชื่อมต่อข้อมูลโดยไปที่ Get Data ==> Web

วาง URL
Login ด้วย User Organizational account
เลือกข้อมูลเพื่อ Load เข้า Power BI Desktop

ข้อดีของการใช้ excel file ที่วางอยู่บน SharePoint เพื่อให้ user สามารถ input ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาได้ และสามารถตั้ง schedule บน power bi service ในการ update dashboard ได้อัตโนมัติ

TG Facebook Comments