สร้าง BI Tool ด้วย Microsoft Analysis Services มีขั้นตอน ดังนี้
1.1  สร้าง Project Solution  “DEMO_BI”
2016-02-07 9-12-24
1.2 สร้าง Data Sources โดยเชื่อม Connection เชื่อมไปยัง Database ต้นทางที่เราต้องการซึ่งมีการออกแบบ table ใน data warehouse ไว้เรียบร้อยแล้ว
1.1.1

กรอกข้อมูล Server name, User Password และเลือก Data base ที่ได้เตรียมไว้แล้ว
1.2.2

คลิกเลือก Use the service account แล้วทำการคลิก Next

1.2.3       ใส่ชื่อ Data source name = “AWD_DS”  แล้วคลิก Finish

1.2.4
1.3 สร้าง Data Source Views เพื่อ import fact table และ dimension table สร้างความสัมพันธ์แบบ star schema หรือ snow flake schema
1.3.1
1.3.2เลือก Data source ที่เราสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วคลิก Next
1.3.3        ทำการ Included Fact table และ Dimension table ที่เราต้องใช้แล้วคลิก Next
1.3.4        ตั้งชื่อ Data source views = “AWD_DS” และคลิก Finish
1.3.5        จะได้ความสัมพันธ์ของ Table ถ้าชื่อของ Filed เหมือนกับอีก table โปรแกรมจะสร้างความสัมพันธ์ให้อัตโนมัติ แต่ถ้าโปรแกรมไม่ได้สร้างให้ เราสามารถสร้างเองได้โดยการ ลากเส้นจาก Key ใน Fact table ไปหา Key ใน Dimension table ดังรูป
1.3.6
1.4 สร้าง Dimension เราจะสร้าง dimension ทีละตัว ถ้าเราสร้าง cube ก่อนมันจะสร้าง dimension ให้เราเองเลย (แต่ผมจะไม่แนะนำให้มัน generate อัตโนมัติ) เราควรสร้างเองเพื่อให้ได้หน้าตา dimension ที่เราต้องการ หากมี error ก็จะได้รู้เกิดที่ตัวไหน
1.4.1

1.4.2        เลือก Use an existing table เพื่อนำ table ที่เราเตรียมไว้มาใช้สร้าง dimension แต่ถ้าเป็น dimension date time เราสามารถสร้างโดยการ generate และ generate ข้อมูลไปเก็บไว้ที่ database ต้นทางของเราได้ แต่ตอนนี้เราใช้ table ที่เตรียมไว้มาสร้าง dimension ก่อนดังรูป
1.4.3        เลือก Table DimProduct และ Key column เป็น productKey
1.4.4        กรณีที่ Table DimProduct มี Relationship กับ Dimension table อื่นก็จะถูก Included เข้ามาด้วย ทำการคลิก Next
1.4.5        เลือก Attribute จากรูปเราเลือกทั้งหมดเลย แล้วคลิก Next
1.4.6        ในส่วนของ Hierarchies สามารถสร้างได้โดย Drag attribute ด้านซ้ายมือมาวางเรียงลำดับเป็นชั้น ซึ่งควรจัดโครงสร้างจากที่ใหญ่สุด –> ย่อยสุด เพื่อ performance ที่ดีในการทำ drill drown ของข้อมูล 
1.4.7        จากนั้นทำการ คลิก Process 
1.4.8
1.4.9
1.4.10        เมื่อเราทำการโปรเซส dimension เสร็จทำการทดลอง Browser เพื่อดูข้อมูลเป็นไปตามโครงสร้างที่เราได้สร้างไว้ตามต้องการหรือเปล่าดังรูป
1.4.11
จากนั้นก็ทำการสร้าง dimension อื่นๆเช่น Dim customer,Dim date ,Dim currency ด้วยวิธีการเดี่ยวกันและทำการ process dimension เตรียมไว้ก่อนที่เราจะไปสร้าง Cube ต่อไป

1.5 สร้าง Cube   ทำการคลิกขวาและ New Cube ดังรูป
1.5.1
1.5.2        เลือก use existing tables  ดังรูป
1.5.3       เลือก Fact table เพื่อจะนำข้อมูลมาสร้างเป็น Measurement ดังรูป
1.5.4        เลือก Measurement ที่เราต้องการ แล้วคลิก Next
1.5.5        เลือก Dimension ซึ่งก็คือที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้า Included เข้ามาใน Cube ดังรูปแล้วคลิก Next
1.5.6        ตั้งชื่อ Cube name แล้วคลิก Finish
1.5.7        หน้าจอ Cube Structure จะประกอบไปด้วย Measures และ Dimension และแสดงถึงรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ Snow Flake Schema จากนั้นเราทำการ Process Cube 
1.5.8

เมื่อเรา Process cube เรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองต่างๆตามที่เราออกแบบไว้ได้โดยไปที่ Tab Browser ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะลาก Dimension Cross Measure เพื่อดูข้อมูลแต่ละมุมมองเปรียบเทียบกันได้ ดังรูป

1.5.9

สุดท้าย แล้ว User ที่เป็น Data Analysis หรือทำ Performance Report ต่างๆ สามารถ Access เข้ามายัง Cube ด้วยวิธีการอะไร สามารถทำได้หลายวิธีโดยใช้ Client Tool แต่ละชนิด ซึ่งส่วนมากจะใช้ Microsoft Excel ซึ่งดูวิธีการเชื่อมต่อได้ตามลิ้ง วิธีการ Connect OLAP Server ด้วย Microsoft Excel pivot table
Note : เพื่อนๆสามารถ Download DB มาลองเล่นจากลิ้ง http://msftdbprodsamples.codeplex.com

TG Facebook Comments