ขั้นตอนแรกเปิด Microsoft PowerPoint ของเราขึ้นมาเลยครับ  ไปที่ Tab –> Insert  –> My Add-ins –> See All ดังรูป

1

จากนั้นไปที่ “STORE”  เลือก Add Power BI Tiles

2

คลิกบนพื้นที่ว่างเพื่อที่จะเลือก Add Dashboard Power BI

3

เลือกว่าจะ Add Dashboard ของเราจาก “FROM POWER BI”  หรือ “FROM PUBLIC REPORT”
4

Slide ของเราจะแสดงผลเมนูให้เลือก Dashboard หรือ Reports  ตามรูปที่ผมวงกลมสีแดงไว้

5

ผมทำการเลือก “Reports” –> “Demo4” จะได้slide powerpoint เพื่อ present ด้วย power bi ดังรูป
กรณีที่มีการ Update ข้อมูลบน Power BI เรียบร้อยหากเราต้องการ Update Slide เพียงแค่คลิกปุ่ม Refresh ก็จะได้ Dashboard ที่ update ล่าสุดแล้วครับ
7

TG Facebook Comments