นอกจากเรา present dashboard ของเราในรูปแบบกราฟต่างๆแล้ว ในบางที user analysis ก็อยากที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งอาจถึงขึ้นดูรายละเอียดของลูกค้าในแต่ละรายเลยทีเดียว ดังนั้นใน Power BI เราก็จะมาประยุกต์ใช้ Table visualization  กับ Attribute Slicer ซึ่งจะทำให้เราสามารถค้นหาหรือ Filter ข้อมูลด้วยการคีย์ text search จากข้อมูลเยอะๆได้ครับ
ขั้นตอนแรก ไป download visualization      ที่ชื่อ “Attribute Slicer” ดังรูป

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ Import Visualization “Attribute Slicer” เข้ามาใน Application ของเรา
สังเกตที่ Category ซึ่งในที่นี้เราจะลาก Segment มาใช้ในการ Search ดังรูป

จากนั้นทำการลองค้นหาชื่อ Segment เพิ่อทำการ Filter ดูข้อมูล เจ้าเครื่องมือตัวนี้จะค้นหา Key word มาให้เรา ดังรูป

TG Facebook Comments