วันนี้ผมเก็บโจทย์คำถามจากเพื่อนๆใน Facebook มานั่งเขียน DAX เล่น ๆ กันครับ

“สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเรื่องการเขียน Dax เพื่อหา %Proportion ของ Product A และ Product B (ในช่องที่ไฮไล้ท์สีส้ม) หน่อยค่ะ มือใหม่ในการเขียน dax มากๆ ค่ะ ลองหาสูตรที่ใกล้เคียงเพื่อมาปรับใช้แล้ว แต่ทำไม่ได้จริงๆ รบกวนทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ ขอเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะ หากทำเป็นตารางเพื่อแสดงข้อมูลสามารถทำได้ไม่ติดอะไรค่ะ แต่ที่ต้องการคือนำ %Product A มาทำเป็นกราฟแท่งค่ะ ขอบคุณค่ะ”

มาเริ่มทำ Power BI กันเลยครับ

  1. Create table เพื่อจำลองข้อมูลในตารางเล่นๆกันก่อนนะครับ

2. เขียน DAX เพื่อหา %Proportion จากโจทย์เขาต้องการหาว่า Product A มียอดขายเป็นกี่ % เมื่อเทียบกับกับยอดขายทุก Product ใน Port ดังนี้

3. อธิบาย DAX เพิ่มเติม

%Proportion = Divide( sum(‘product'[amount]), Calculate(sum(‘product'[amount]), AllSelected(‘product'[product])))

Divide ใช้เพื่อหาร ยอดผลรวมของ product นั้นๆ
sum(‘product'[amount]) เป็นการหารผลรวมของ product นั้นๆ
Calculate(sum(‘product'[amount]), AllSelected(‘product'[product]))) เป็นการหาผลรวมของ Product ทั้งหมด

https://www.autosoft.in.th/wp-content/uploads/2019/10/Percent_Proportion.zip
ไฟล์ตัวอย่าง .pbix

TG Facebook Comments